اگر دنبال ادامه تحصیل در خارج از کشور هستید. یا نیاز به ارائه مدرک معتبر بین المللی برای کار در خارج از کشور دارید . ما این امکان را برای شما فراهم کرده ایم. کلیه مدارک بین المللی معتبر و داخلی را میتوانید پس از گذراندن دوره های نمایندگی چیتگر (شمال غرب) موسسه فن آوران تهران دریافت نمائید


امکان دریافت مدرک دوزبانه موسسه فن آوران تهران (جهت مشاهده در سایز اصلی بر روی عکس کلیک کنید)
امکان دریافت مدرک دوزبانه مجتمع فنی تهران

امکان دریافت مدرک بین المللی موسسه فن آوران تهران از ITD Canada college
امکان دریافت مدرک بین المللی مجتمع فنی تهران از ITD Canada college

امکان دریافت مدرک بین المللی موسسه فن آوران تهران از City & Guilze (English )
امکان دریافت مدرک بین المللی مجتمع فنی تهران از City & Guilze (English )

 امکان دریافت مدرک بین المللی موسسه فن آوران تهران از HFFA Italy
 امکان دریافت مدرک بین المللی مجتمع فنی تهران از HFFA Italy

امکان دریافت مدرک بین المللی موسسه فن آوران تهران از Boxhill tafe
 امکان دریافت مدرک بین المللی مجتمع فنی تهران از Boxhill tafe

امکان دریافت مدرک بین المللی موسسه فن آوران تهران از TAFEI AUSTRALIA
امکان دریافت مدرک بین المللی مجتمع فنی تهران از TAFEI AUSTRALIA.

و همچنین امکان دریافت مدرک از :
امکان دریافت مدرک موسسه فن آوران تهران از سازمان فنی حرفه ای
امکان دریافت مدرک موسسه فن آوران تهران ازعلوم تحقیقات و فناوری