فیلم کارگاه تخصصی کفپوش های سه بعدی اپوکسی در موسسه فن آوران نوین تهران