موسسه فن آوران تهران

موفقیتی دوباره در اجرای دوره کفپوش های سه بعدی 3 دی

 دوره کارگاهی کفپوش های سه بعدی روز جمعه 3 دی در محل نمایندگی شمال غرب موسسه فن آوران تهران با موفقیت برگزار گردید. دوره بعدی این کارگاه یک روزه در روز جمعه 17 دی ماه تشکیل میگردد علامندان به شرکت در دوره 17 دی ماه می توانند با شماره تماسهای موسسه فن آوران تهران که در صفحه ارتباط با ما قرار داده شده است تماس حاصل نموده و از نحوه پیش ثبت نام دوره اطلاع کسب کنند.