موسسه فن آوران نوین تهران

دوره کفپوشهای سه بعدی 

دوره کارگاهی کفپوش های سه بعدی روز جمعه با موفقیت برگزار گردید. دوره بعدی این کارگاه تشکیل میگردد و در حال تکمیل ظرفیت می باشد. علامندان به شرکت در دوره می توانند با شماره تماسهای  که در صفحه ارتباط با ما قرار داده شده است تماس حاصل نموده و از نحوه پیش ثبت نام دوره اطلاع کسب کنند.